Friday, March 26, 2010

Congratulations 2010 Graduates!

I would like to congratulates all of the Graduates this 2010! Preparatory, Elementary, High School, and Colleges - Masteral and Doctorate - and those Octoberian, at least that still covered by 2010 :D Congratulations!

CONGRATULATIONS!


And I also want to share some Hymns that are commonly using particularly in some High Schools in Quezon City.

Imno ng Lungsod Quezon
Written by Lea Castelo
Music by Eliseo Pajaro


Lungsod Quezon aming mahal
Araw mo ay saganang tunay
Sa amin and alab mo'y buhay
Sa'yo buong sigla kaming nagpupugay

Dito'y ilaw anf diwa mo
Hiyas ka ng bayang sinsinta
Dito'y nupling mithiing banal
Sa'yo ang pag-ibig namin at dangal

Lungson Quezon aming mahal
Araw mo ay saganang tunay
Sa amin ang alab mo'y tunay
Sa'yo buong sigla kaming nagpupugay

Lungsod Quezon aming mahal
Pugad ka ng laya't kagitingan
Dito'y nupling mithiing banal
Sa'yo ang pag-ibig namin at dangal
Sa'yo ang pag-ibig namin at buhay!


Imno NCR

I
Bayang mahal nating lahat
Tampok ang NCR
Pusod nitong ating bansa
Dulot kaunlaran
Taas noong iwagayway
Ang bandilang NCR
Karunungan at katarungan
Sa bansa ay itanghal

II
Mga lungsod ng NCR
Sa puso ko'y dangal
Ang adhika isulong ta
Ang tanging NCR
NCR, NCR
Dangal nitong bayan
NCR, NCR
Dangal nitong bayan
(Repeat II)


Imno ng Sangay ng Lungsod Quezon
Lyrics and Music by Lorenzo M. Rufin
Arranged by: E. Fabian and M. Referente


Sangay ng Lungsod Quezon
Duyan ng Karunungan
Sangay ng Lungsod Quezon
Tanglaw ng Kabataan
Walng itinatanggi
Mahirap o mayaman
Pagkat and edukasyon
Ay isang karapatan

Mabuhay ka mabuhay
Sangal ng Lungsod Quezon
Aming itatanghal
Ang iyong kagitingan
Saan man dako sa mundo
Dalhin ang kapalaran
Ang ginto mong aral
Taglay ka habang buhay
Ang ginto mong aral
Taglay ka habang buhay
MA-BU=HAY!


Our School Hymn. Proud to be San Barolomenian! :)

San Bartolome Hight School Alma Mater
Lyrics and Music by: Juanito A. Alba Jr.

San Bartolome Alma Mater
Kami ay nagpupugay
Sa dakila mong layunin
Na kami'y paglingkuran
Ang pagiging makatao
Sa puso't isipan ko
Ang pag-aaral at pagsisikiap
Nang umunlad ang bayan ko

Chorus:
San Bartolome High School
Ikaw ang siyang sandigan
Naming mga kabataan
Mga guro ang patnubay
San Bartolome High School
Sa Diyos at sa ating bayan
Sa'ming mga magulang
Alay naming tagumpay
(Repeat All)

Coda: Sa'ming mga magulang alay namin tagumpay!

No comments:

Post a Comment